Mallorca rural Associacions  Balears, Illes

La missió principal del Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural és l’aplicació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) per a la zona rural de Mallorca en el marc de la mesura 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. En aquest sentit, el Grup s’encarrega de gestionar les sol·licituds d’ajuda, fer el seguiment dels projectes i remetre sempre al FOGAIBA tota la documentació que conforma aquests expedients.

Al marge de les ajudes a tercers, el Grup ha de jugar un paper proactiu mitjançant l’impuls de projectes propis que puguin generar ocupació, preferentment en l’àmbit agrari. També té la missió d’incentivar la participació de la població en l’elaboració i l’aplicació de l’EDLP, això vol dir captar iniciatives i acompanyar els promotors en el procés de maduració de projectes. I és que la metodologia LEADER (expressió que prové del francès Liaison Entre Actions pour les Développement de l’Économie Rurale) es caracteritza per l’enfocament de baix a dalt (bottom-up) el qual comporta un repte de dinamització social per aconseguir una major implicació de la població en la resolució dels problemes comuns que l’afecten i un major compromís en les actuacions que es projecten.