Mallorca rural Associacions  Balears, Illes

Cursos gratuits online d'el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

24/11/2020

El  Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante ha abierto el plazo de inscripción a una serie de CURSOS GRATUITOS ONLINE
 
Emparats i finançats mitjançant la convocatòria de FOGAIBA en la qual s'estableixen ajudes per al desenvolupament d'accions de formació i d'adquisició de competències professionals, el COIAL ha plantejat una sèrie de cursos dirigits a persones dels sectors agraris i alimentaris amb els següents objectius:
  • Fomentar la innovació en les seves explotacions, millorar el rendiment económico.
  • Fomentar la diversificación.
  • Propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció de l'entorn i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals.
Al final de la formació a l'alumnat que hagi completat correctament l'acció formativa, rebrà un certificat d'aprofitament expedit pel Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant.
 

Construcció i manteniment de murs de pedra en sec. Enginyeria del projecte: Mecànica del terra i disseny de l'estructura
El curs té com a objectiu que l'alumne conegui en profunditat els conceptes necessaris de mecànica de sòls i de càlcul d'estructures per a poder dissenyar, construir i restaurar murs de pedra en sec amb les màximes garanties de seguretat estructural.

MALLORCA [30/11, 01 - 03/12] 
EIVISSA [09 - 10, 14 - 15/12] 
MENORCA [16 - 17, 21 - 22/12]

Dilluns a Dijous 
de 16:00 a 20:30
 
Pots assistir a la formació amb independència de l'illa de residència.
En el següent enllaç teniu tota la informació referent a aquest curs: https://www.coial.org/evento/curso-gratuito-baleares-construccion-y-mantenimiento-de-muros-de-piedra-en-seco-ingenieria-del-proyecto-mecanica-del-suelo-y-diseno-de-la-estructura/
 
 
Instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en el sector agropecuari
El curs té com a objectiu que l'alumne es familiaritzi amb les instal·lacions directament relacionades amb l'autoconsum i la generació elèctrica fotovoltaica, fomentant així aquestes implantacions enfocades al sector agropecuari.

EIVISSA [02/12- 05/12] 
MENORCA [09 - 10, 14 - 15 /12] – ¡ATENCIÓ! CANVI DE DATES
MALLORCA  [16/12 - 19/12]

Horabaixes de 16:00 a 21:00
Dissabte de 09:00 a 14:00

Pots assistir a la formació amb independència de l'illa de residència.

En el següent enllaç teniu tota la informació referent a aquest curs: https://www.coial.org/evento/curso-gratuito-baleares-autoconsumo-energetico-en-el-sector-agrario-de-illes-balears/